Polityka Jakości i Środowiskowa

Celem strategicznym Poradni Nowa systematyczny rozwój Poradni poprzez wzrost jakości i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród zakładów opieki zdrowotnej to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi, jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.

Podstawowymi zadaniami naszej działalności jest:
• świadczenie usług medycznych w możliwie najkrótszych terminach przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług;
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług;
• zapewnienie naszym pacjentom jak najszerszego zakresu usług medycznych, kompleksową jakość świadczonych usług opartą na umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej przez zatrudniony personel medyczny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego;
• dążenie, aby Poradnia zapewniała profesjonalizm, rzetelną i fachową obsługę na każdym etapie naszej działalności diagnostycznej i profilaktycznej oraz przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego;
• stałą troskę o warunki pracy personelu;
• dążenie do pełnego zadowolenia pacjentów z oferowanych usług;
• poprawę warunków lokalnych przeznaczonych dla pacjentów korzystających z oferowanych świadczeń zdrowotnych;
• optymalizację kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne;
• zapewnienie najlepszego środowiska dla wykonywanych usług,
• poprawę efektywności procesów diagnostycznych i leczniczych.
Zadania te realizujemy przez:
• łączenie nowoczesności z doświadczeniem, zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, komfortowych warunków leczenia oraz profesjonalnej opieki medycznej;
• indywidualne i rzetelne podejście do pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania;
• systematyczne i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel medyczny w celu zwiększenia jakości wykonywanych usług medycznych oraz oddziaływania na środowisko,
• doskonalenie działań technicznych i organizacyjnych;
• zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne;
• ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001:2015;
• ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015;
• poszerzanie działalności usług medycznych;
• zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej;
• badanie satysfakcji pacjentów;
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez świadczenie usług edukacyjnych dla diabetyków;
• poszanowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o ochronę środowiska.