Realizacja programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Zostaliśmy wybrani przez wojewodę łódzkiego do realizacji programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 45-64 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia), u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca.

Program będzie realizowany od maja do listopada 2013 roku od poniedziałku do piątku w Poradni Nowa przy ul. Andrzeja Struga 25 ? bez skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie (42 636 08 83, 797 600 517)

Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.