Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej oraz angiologii.