Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 • Administratorem Danych Osobowych jest: Krzysztof Nowak, Sławomir Dulęba „NOWA” s.c., zwana dalej ADO.
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej IODO), z którym można się skontaktować:
  • pod adresem: 90-631 Łódź, ul. Andrzeja Struga 25
  • pod adresem mailowym: biuro@poradnianowa.com.pl
  • pod numerem telefonu: 42 633 07 19
 • Dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Poradni Nowa: wewnątrz budynku oraz na terenie wokół budynku. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO oraz Pacjentów.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego, Ustawy o Policji).
 • ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 90 dni. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:

KAMERY ZEWNĘTRZNE:

1 – dziedziniec

KAMETY WEWNĘTRZNE:

1 – rejestracja i poczekalnia, poradnia 1

2 – poczekalnia, parter, poradnia 2

3 – poczekalnia, 1 piętro, poradnia 2

 • Pacjent ma prawo żądać od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania oraz do ograniczenia przetwarzania danych
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o dane osobowe pacjenta ADO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, osobistych preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych. Informacja ta zostaje przekazana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. f)